CHANDLER

Ağacın Yapısı Yarı dik taç gelişimi orta derece kuvvetlidir . İç Rengi ve Doluluğu İçleri bütün çıkar . Meyve İriliği ve İç Randumanı Açık renkli iç ceviz oranı % 90-100 dür . Önemli Özellikleri Geç yapraklanır . Yan dallarda meyve verme oranı % 80-90 dır . Hasat Zamanı Eylül sonu hasat edilir .