ŞEBİN

Ağacın Yapısı Kuvvetli gelişir sık dallı ve yayvan taçlıdır . İç Rengi ve Doluluğu Açık sarı, dolgundur . Kabuk Yapısı İnce kabukludur, kabuktan kolay ayrılır . Meyve İriliği ve İç Randumanı Orta irilikte ve %62-63 randumanlıdır . Önemli Özellikleri Geç çiçeklenir. Ceviz yetişen tüm bölgeleler de yetişir . Hasat Zamanı Eylül ayı sonlarında hasat edilir . Tozlayıcıları Bilecik, dir .